• Luôn nỗ lực để đem đến sự hài lòng cho khách hàng!

Chính sách

VANTAITHINHPHAT.COM là website Sàn thương mại điện tử đăng tin bán xe (sau đây gọi tắt là “Sàn giao dịch thương mại điện tử VANTAITHINHPHAT.COM”) phục vụ thương nhân (người đăng tin) giới thiệu xe trực tuyến bằng cách ủy quyền cho VANTAITHINHPHAT.COM hoặc tự mình tạo tài khoản trên VANTAITHINHPHAT.COM để đăng tin bán xe,... để người cần mua xe có thể tiếp cận và liên hệ trực tuyến với người đăng tin trên VANTAITHINHPHAT.COM.

VANTAITHINHPHAT.COM là website Sàn thương mại điện tử đăng tin bán xe (sau đây gọi tắt là “Sàn giao địch thương mại điện tử VANTAITHINHPHAT.COM”) phục vụ thương nhân (người đăng tin) giới thiệu xe trực tuyến bằng cách ủy quyền cho VANTAITHINHPHAT.COM hoặc tự mình tạo tài khoản trên VANTAITHINHPHAT.COM để đăng tin bán xe,... để người cần mua xe có thể tiếp cận và liên hệ trực tuyến với người đăng tin trên VANTAITHINHPHAT.COM.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên của Sàn giao dịch Thương mại Điện tử VANTAITHINHPHAT.COM (sau đây gọi tắt là “Thành viên”) và nhà cung ứng là đối tác của VANTAITHINHPHAT.COM với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động đăng tin mua bán xe thông qua website thương mại điện tử;
Các Thành viên, các đối tác của Sàn giao dịch thương mại điện tử VANTAITHINHPHAT.COM (gọi là Sàn giao dịch TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế;
Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.
II. QUY ĐỊNH CHUNG
Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là:  VANTAITHINHPHAT.COM

Sàn giao dịch TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM do Hộ kinh doanh CAO NGỌC ÁNH phát triển với tên miền sàn giao dịch là:  VANTAITHINHPHAT.COM. Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người đăng tin và xem tin. 

Thành viên Sàn giao dịch TMĐT là các: Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp có nhu cầu đăng tin bán xe và xem xe đang, đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc cấp thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ và gửi email thông báo về địa chỉ email của thành viên., cho phát đặng tin bán xe trên Sàn giao dịch của Sàn Giao dịch TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM. 
Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;
Tất cả các thành viên trên sàn TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT VANTAITHINHPHAT.COM.
Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT: 
Đăng tin bán xe và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép.
Đăng tải salon/garage bán xe.

VANTAITHINHPHAT.COM cam kết không đăng tin mua bán xe, cung ứng dịch vụ của các đối tác vi phạm.